Παρέα μὲ τοὺς Γιῶργο Κωστόπουλο καὶ Σέρα Μπέλλο, ὁ Anamateur θὰ μᾶς μεταφέρῃ στὸ τάδε σημεῖο τοῦ χωροχρόνου (τοῦ δείνα Σύμπαντος) ὅπου ἡ ἀνθρωπότης ἀνακηρύττει ὡς ὑπέρτατες μοῦσές της τὴν Peace, τὴν Pirulita, τὴν Joanna A.P. καὶ τὴν Παινεμένη Ὑφάντρα. Ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ στὸ ἐδῶ καὶ τώρα, διὰ τηλεσκέψεως θὰ ἐπικοινωνήσωμε μὲ τὸν Τζὸ Μπάιντεν, τὴν Οὔρσουλα Φὸν Ντὲρ Λάιεν καὶ τὸν Κούλη, γιὰ νὰ τοὺς ψιθυρίσωμε μιὰ μελωδία ποὺ μπορεῖ (ἀκόμη κι αὐτῶν) νὰ τοὺς στοιχειώσῃ τὸν ὕπνο: "108η; 108η;"

Γιῶργος Ἀναματερός (πιάνο, φωνή, συνθέσεις)
Γιῶργος Κωστόπουλος (κοντραμπάσσο)
Σεραφεὶμ Μπέλλος (ντράμς)

Διεύθυνσις: λεωφόρος Ἀλεξάνδρας 37, 11473. Τηλ. κρατήσεων: (+30) 6973981683. Είσοδος: 6€.